وقتی تغییرات فشار هوا موجب تولید امواجی از فشار شده که در اتمسفر منتقل می شود صوت ایجاد می شود . هنگام عبور،  این امواج به روش های گوناگونی با محیط خود ارتباط دارند. صدا واژه ای است که  ناخود آگاه  برای صوت به کار برده می شود .…
   برای اتصال شیرها و اتصالات چدنی و فلنج های غیر فولادی پمپ ها از فلنج با سطح ساده استفاده می شود. همچنین برای خطوط فشار پائین مانند: (Cooling water-CWR-CWS) كه نشتی زیاد مهم نباشد نیز از این نوع فلنج ها استفاده می شود.
   فلنج ها بصورت قطعه دیسکی شکل می باشند که همیشه بصورت جفت به کمک پیچ و مهره دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازد و به آسانی باز و بسته می شوند و برای فشارهای کم و زیاد مناسب هستند.

   هر محلول دست کم از دو بخش حلال و حل شونده تشکیل شده‌ است. جزیی که حل شونده را در خود حل می‌کند و معمولا درصد بیش‌تری از محلول را تشکیل می‌دهد حلال نام دارد.

   بيشتر اسيدها مزه ترشي دارند بعضي اسيدها سمي هستند، بعضي باعث سوختگي هاي شديد مي شوند و تعدادي نيز كاملاً بي ضرر به شمار مي آيند. بازها يا قلياها موادي هستند كه مخالف و ضد اسيدها به شمار مي آيند. گرچه بعضي بازها از قبيل آهك (هيدروكسيد كلسيم) و سود سوز آور همانند اسيدها خيلي فعال و خورنده هستند.

   به استناد NFPA 13 در طراحی سیستم های اسپرینکلر پس از بررسی ریسک موجود، منابع آب مورد نیاز سیستم، نوع و جهت اسپرینکلر انتخابی، تعداد اسپرینکلر مورد نیاز در فواصل مشخص نصب می شوند. در هنگام حریق فقط تعداد اندکی از اسپرینکلرها تحت تأثیر حرارت بوجود آمده فعال شده…

   شناساگر ماده ای رنگی است که معمولا از مواد گیاهی به دست می آید  و می توانند به شکل اسیدی یا بازی موجودیت یابند. شناساگرها برای شناسایی اسیدها و بازها به ما کمک می کنند.

   شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار دارد. شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنش های تمام عناصر و ترکیبات آنها به جز هیدروکربن ها و اغلب مشتقات آنهاست.

   ترکیب آلی به گونه‌ای از ماده و ترکیب شیمیایی (جامد-مایع-گاز) گقته می‌شود که در ملکول‌های خود دارای کربن باشد.

 

   بدون شک مهمترین و پرکاربردترین روش جداسازی، روش "کروماتوگرافی" است. کروماتوگرافی  بوسیله یک گیاه شناس روسی به نام تسوت، در اوایل قرن بیستم (1903) کشف شد. او از این تکنیک برای جداسازی رنگدانه های مختلف گیاهی مانند کلروفیل‌ها و گزانتوفیل‌ها استفاده کرد.