ضد خواب هوشمند تکنولوژی نوین در کاهش تصادفات

   ضد خواب هوشمند جدیدی طراحی و ساخته شده که در رانندگی بسیار کارآمد و مفید است. این ضد خواب هوشمند قادر است 5 دقیقه قبل از اینکه خوابتان ببرد و حادثه ای ناگوار برای خود، سرنشینان و سایرین به وجود بیاورید، آگاهتان کند.

1477658165_stopsleep-001_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

 

    این ضد خواب جدید Stopsleep نام گذاری شده که روی انگشت دست بسته می شود و با سنجش  تمرکز شما در هنگام رانندگی قادر است  5 دقیقه قبل از اینکه کسل کننده شدن راندگی باعث بروز حادثه ای تلخ برای شما و اطرافیان شود، با صدای هشدار تمرکز لازم را در شما به وجود آورد.

 

74265_0.jpg

   8 حسگر تعبیه شده در ضد خواب بر حرکات شما نظارت نامحسوس می کند و به محض تغییر الگوی نرمال رانندگی صدایش در می آید. ضد خواب 190 دلاری دارای دو حلقه تنظیم کننده روی دو انگشت دست کنار هم است و با نور، ارتعاش و صدا راننده خواب آلود را سرحال می کند. با یک بار شارژ می توانید به مدت 15 ساعت از آن استفاده کنید.

اطلاعات تکميلي

  • سازمانهاي وابسته: Stopsleep
  • حوزه کاربرد: کاهش تصادفات رانندگی