در این پست به معرفی رشته های دانشگاهی به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان عزیز می پردازیم. رشته های معرفی شده متناسب با کنکور سراسری و آزاد سال 1395 می باشند. رشته‌های دانشگاهی را از ابعاد مختلف باید شناخت. یکی از دغدغه های مهم دانش آموزان سال اول دبیرستان و والدین آنها انتخاب رشته تحصیلی است، انتخابی که به احتمال زیاد در زندگی آینده آنان تاثیر فراوان دارد.  اگر این انتخاب آگاهانه یا به درستی انجام نشود ، ممکن است در آینده تحصیلی و زندگی دانش آموز تاثیر مناسبی نداشته باشد. 
   انسان در طی زندگی به طور همیشگی دست به انتخاب می زند و این موضوع به قدری اهمیت دارد و تکرار می شود که می توان گفت بدون انتخاب کردن زندگی غیرممکن است. انتخاب رشته یکی از مهمترین تصمیم هایی است که دانش آموزان و اولیای آنان باید اتخاذ نمایند . به عبارت دیگر شاید بتوان آن را مهم ترین تصمیم دانش آموزان در دوران تحصیل دانست.انتخاب یک رشته مناسب و متناسب با علایق توانایی و استعدادهای دانش آموز دمی تواند تاثیربسیار زیادی بر کیفیت زندگی دانش آموزان در آینده بگذارد. چرا که بسیاری از تصمیم هایی که فرد در آینده خواهد گرفت و بسیاری از انتخاب هایی که در آینده خواهد داشت به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر رشته دانشگاهی وی خواهد بود.

در ادامه برای معرفی رشته های دانشگاهی با پرتال جامع انرژی همراه باشید.

 

رشته ریاضی

 

معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی مکانیک(تمامی گرایش ها)

معرفی رشته مهندسی برق(کنترل)

معرفی رشته مهندسی پزشکی

معرفی رشته عمران

معرفی رشته مهندسی معماری

معرفی رشته مهندسی شیمی

معرفی رشته مهندسی نفت

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

معرفی رشته مهندسی شهرسازی

معرفی رشته هوانوردی و خلبانی

معرفی رشته فیزیک

معرفی رشته مهندسی هسته ای

معرفی رشته مهندسی نساجی(تمامی گرایش ها)

معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعاتIT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رشته های تجربی

 

معرفی رشته اعضای مصنوعی

معرفی رشته علوم تغذیه

معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته هوشبری اتاق عمل

معرفی رشته پرستاری

معرفی رشته فیزیوتراپی

معرفی رشته ژنتیک 

معرفی رشته دندان پزشکی

معرفی رشته داروسازی 

معرفی رشته رادیولوژی

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------