نرم افزار ارزیابی عملکرد کندانسور

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

کندانسور یا چگالنده(Condenser) تجهیزی است که وظیفه خنک‌سازی سیال عامل و عمدتاً تبدیل بخار به مایع را بر عهده دارد.

کندانسورها (Condensers) نوعی مبدل حرارتی هستند که در آنها حرارت بخار داغ به یک سیال دیگر همانند هوا یا آب منتقل و در اثر آن بخار ابتدا تا دمای اشباع سرد و سپس به مایع تبدیل می شود. با وجودی که در بعضی از سیستم های تبرید گاهی از آب نمک یا مبردهای انبساط مستقیم به عنوان عامل جذب حرارت یا تقطیر استفاده می کنند. ولی بیشتر هوا یا آب و یا ترکیبی از آن ها به کار برده می شوند.

در نرم افزار ارزیابی عملکرد کندانسور(Condenser performance) با داشتن مشخصات دمای آب ورودی، دمای کندانس خروجی، فشار کندانسور، پارامترهای دمای اشباع کندانسور و دمای Sub cooled و اختلاف دمای ورودی محاسبه می شود. در اين سرویس محاسباتی در صورتی که فشار ورودی گیج باشد با دادن فشار اتمسفر، فشار مطلق با واحدهاي مختلف(سيستم متريك و سیستم انگليسي) قابل محاسبه است.

اطلاعات تکميلي

  • مبنای محاسبات نرم افزار: موازنه انرژی در مبدل