امروزه افزایش روز افزون مصرف سوخت و تولید گازهای گلخانهای در سطح جهان، پیامدهای زیست محیطی فراوانی را به همراه داشته است. از طرفی یکی از رایجترین مصرف کنندگان سوخت و تولید گازهای گلخانهای خودروهای سبک و سنگین هستند. 
   فرمول بندي آیینه هاي فرنل که در دهه دوم قرن نوزدهم تدوین شد، امروزه بر اساس تکنولوژي ساخت کلکتورهاي فرنل تبدیل شده است که به عنوان یکی از روش هاي بروز در بهره برداري از انرژي خورشید، جهت مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
   با استفاده از مدل سازي با نرم افزار MATLAB به روش m.file و روابط رياضي و منحني مشخصه سلول هاي فتوولتائيك به بررسي اثر تابش و دما بربازدهي و توان توليدي بر اساس مقادير PV پرداخته شده است.  
   منابع تولید حرارت القايی اينورترهای رزونانس هستند که در آنها مدار تانک رزونانس متشکل از کويل حرارتی و يک خازن در مدار اينورتر رزونانسی سری يا موازی می باشد. اين مدارها برای حرارت دهی فلزات جهت ذوب، جوش يا سخت کردن به کار می روند.
   در این مقاله با ارائه روشی جدید، به کنترل لینک DC به صورت تطبیقی در مزارع بادی با توربین های مبتنی بر ژنراتور های از دو سو تغذیه (DFIG) پرداخته شده است برای این منظور، این روش را با روش کنترل مرسوم به روش PI مقایسه می نمایید تا…
   در سال 1839 که چارلز گودیر برای اولین بار ولکانیزاسیون را کشف کرد، تحول عظیمی در تولید انواع پلیمر شکل گرفت و صنعتی ایجاد شد که بعدها، صنعت لاستیک نام گرفت.

    تاکنون کنترلرهای زیادی برای بهبود عملکرد فیلتر پیشنهاد شده است که مهمترین تفاوت ها بین آن ها در سرعت پاسخ، سهولت بکارگیری، ماکزیمم قابلیت، عدم حساسیت به پارامترهای خط و کاهش تعداد سوییچ می باشد. 

   به منظور تنظیم ولتاژ تولیدی توسط مولد فتوولتايیک و با توجه به ماهیت غیر خطی آن، از کنترل کننده غیر خطی مد لغزشی بر روی مبدل DC-DC استفاده می شود. اثر استفاده از کنترل کننده مد لغزشی بر اساس سطح لغزش ارائه شده، برای نخستین بار در سیستم فتوولتايیک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

   امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه مطالعه و استفاده از مواد در ابعاد نانو در بخش های مختلف از جمله انتقال حرارت و یا قابلیت دفع گرما (خنک سازی) صورت گرفته است، با اطمینان می توان گفت در آینده ای نه چندان دور علم نانو یکی از کاربردی…
   انرژی حاصل از امواج يکی از انرژی های پاک و تجديدپذير است که اخیرا مطالعات زيادی برای استفاده چه بیشتر از اين منبع انرژی انجام شده است. يکی از مبدلهای انرژی امواج مبدل انرژی صفحه مغروق است که تا قبل از اين مطالعاتی با هدف میرا کردن موج روی…