امکان سنجی اجرای ساختمان های انرژی صفر از نگاه انرژی های تجدیدپذیر در ایران

چکیده

   درسال های اخیر با مصرف رو به رشد سوخت های فسیلی و انرژی های غیر تجدید پذیر ، تولید آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات محیط زیست بشدت افزایش یافته، همچنین اتمام سوخت های فسیلی، به بحرانی بزرگ برای کشورها تبدیل شده است. با توجه به مصرف بالای انرژی توسط ساختمانها در جهان، ایده طراحی و ساخت ساختمانهایی با مصرف انرژی صفر مطرح گردیده است. این ساختمان ها با تامین انرژی لازم خود توسط انرژی های تجدید پذیر، میتوانند وابستگی به سوخت های فسیلی را حذف نمایند و آلودگی های زیست محیطی را کاهش دهند.

   از طرفی باتوجه به پیک مصرف برق ایران، در ماه های خرداد، تیر و مرداد، سالانه به مشکلات شرکت های برق افزوده میشود و این شرکت ها مجبور به پیک زدایی به روش های مختلف نظیر سهمیه بندی، تعطیلی صنایع بزرگ و یا احداث نیروگاه و یا افزایش ظرفیت شبکه هستند.در صورتی که در این ماه ها، میزان تابش خورشیدی در شهره ای ایران به بیشترین میزان میرسد. بعنوان مثال شدت تابش خورشید، برای شهر تهران در ماه های خرداد، تیر و مرداد به ترتیب (w/m2) 5150 ، 6294 ، 6190 می باشد. در این شرایط با استفاده از ساختمان های انرژی صفر میتوان در دراز مدت، از افزایش پر هزینه ظرفیت شبکه و تعطیلی صنایع در ساعات پیک جلوگیری نمود. همچنین، کشور ایران از نظر پتانسیل بهره مندی از انرژی باد، وضعیت مطلوبی دارد، باتوجه به تحقیقات صورت گرفته، حداقل سرعت باد، جهت تولید برق 3.5 M/S برآورد میگردد. باتوجه به نقشه های وزش باد در ایران، بیشتر مناطق مرکزی و شرقی کشور، از وزش باد درمحدوده سرعت M/S 7 بهره مند هستند، در مناطق دیگر نیز حداقل سرعت قابل دسترسی M/S 5 و در برخی از مناطق سرعت وزش باد به بیش از M/S 9 میرسد. این اعداد نمایانگر وجود پتانسیل خوبی جهت استفاده از نیروی باد برای تولید برق خانگی در ساختمانهایی با مصرف انرژی صفر می باشند.

 

مقدمه

   ایده و نظریه بهره برداری از ساختمان هایی با مصرف انرژی صفر باتوجه به حذف آلاینده ها و گازهای گلخانه ای، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. در قرن اخیر با مطرح شدن موضوع پایان پذیری سوخت های فسیلی و پدید آمدن بحران های زیست محیطی در جهان، حرکت به سمت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در حال اجراست. سیاست کلی دولت های جهان در سالهای اخیر به سمت کاهش تولید گازهای آلاینده می باشد. بعنوان مثال اتحادیه اروپا اعضای خود را مجبور به ساخت و بهره برداری از ساختمانهایی با مصرف انرژی صفر نموده است قبل از بررسی ساختمانهایی با انرژی صفر لازمست در رابطه به کمیت انرژی های تجدیدپذیر، قابل دسترسی در ایران و جهان اشاره ای نمائیم.

   میزان انرژی ای که خورشید در مدت زمان یک ساعت به زمین ارزانی می دارد، معادل انرژی مورد نیاز تمام انسان ها در طول یک سال است باور این واقعیت که انرژی مورد نیاز سالیانه 7 میلیارد انسان برای گرمایش، سرمایش، حمل ونقل و...، در طی یک ساعت از خورشید به زمین می رسد اندکی سخت است. میانگین انرژی تابشی خورشیدی بر اساس آمارهای جهانی، بالاتر از 5 / 3 کیلووات ساعت در مترمربع در روز است، ولی این رقم در ایران به طور متوسط حدود 5 / 4 کیلووات ساعت بر مترمربع است.

   مطابق با شکل (1) پراکندگی میزان تابش انرژی خورشیدی در ایران در برخی از استانهای جنوب کشور این مقدار به 7 / 5 کیلوات ساعت بر متر مربع می رسد که نشان دهنده پتانسیل بالای انرژی موجود در این شهر ها می باشد ولی متاسفانه هیچ گونه سیاستی در قبال بهره مندی از این انرژی اتخاذ نشده است. ایران با داشتن حدود 300 روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می باشد.

Untitled_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

 شکل (1) پراکندگی تابش خورشيدی در شهرهای ایران

اطلاعات تکميلي