تعمیر و نگهداری تله های بخار

دانلود فایل :
چکیده

    هدف از نصب تله بخار در سیستم های بخار خارج کردن کندانس از سیستم توزیع بخار است و لذا وجود آنها در سیستم باعث ممانعت از ایجاد ضربه قوچ، بازگرداندن کندانس به بویلر و افزایش کیفیت بخار برای کاربرهای مورد نظر می شود.

    تله های بخار همچنین منجر به خروج هوا و گازهای محلول که به عنوان عایق و عامل نارسایی در سیستم محسوب می گردد، می شود. در واقع وظیفه تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض تجمع این گازها و با حداقل رسانیدن اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه داغ باید بلافاصله از سیستم جدا شود تا از بروز پدیده ضربه قوچ جلوگیری گردد. وجود هوا در سیستم بخار، بخشی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید توسط بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد. در این گزارش به طور مفصل در مورد انواع تله بخار، اشکالات معمول در تله های بخار و عیب‌یابی، تعمیر، نگهداری و انتخاب تله های بخار بحث می شود.

   دانلود فایل فهرست مطالب تعمیر و نگهداری تله بخار

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: تعمیر و نگهداری تله بخار