عضو هیأت تحریریه پرتال جامع انرژی

 

 • کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، گرایش تبديل انرژي از دانشگاه صنعتي اصفهان.
 • کارشناسي مهندسي مکانيک، گرایش مکانيک در حرارت و سيالات از دانشگاه کاشان.

 

سوابق پژوهشی

 • كارشناس ارشد پروژه"مميزي انرژي و تدوين استاندارد در صنايع آهن و فولاد"، 91-1390.
 • کارشناس ارشد پروژه" مميزي انرژي و ارائه راهکارهاي بهينه سازي در نيروگاه بخار شهيد منتظري اصفهان" ،91 -1390
 • كارشناس پروژه"مديريت انرژي در واحد توليد هواي فشرده و گاز هاي صنعتي پتروشيمي فجر "،89-1388.
 • كارشناس پروژه"مميزي انرژي واحد نورد سرد مجتمع فولاد مباركه"، 89-1388.
 • كارشناس پروژه"مميزي جامع انرژي،مطالعات امكان سنجي و پروژه هاي مرتبط با زمينه مديريت و بهبود كارايي انرژي نيروگاه هاي حرارتي (نيروگاه گازي مشهد،نيروگاه بخار نكا و نيروگاه سيكل تركيبي قم)" ،1388.
 • كارشناس پروژه مطالعات امكان سنجي نصب سيستم هاي كنترل هوشمند و اتوماسيون تأسيسات در سايت صنعتي و غير صنعتي مجتمع گاز پارس جنوبي ،شركت سامان انرژي،1389
 • Ø كارشناس پروژه"مميزي انرژي بويلر يكي از واحدهاي نيروگاه حرارتي ايرانشهر"، 1389.
 • كارشناس ارشد پروژه"مميزي انرژي نيروگاه حرارتي قزوين در طرح افزايش كارايي سال 89"،90-1389.
 • كارشناس ارشد پروژه"تست عملكرد واحد 4 گازي نيروگاه قم" ،91-1390.
 • کارشناس ارشد پروژه"تهيه اسناد مناقصه سيستم خنک‌کن هواي ورودي به کمپرسور به روش فاگ؛ جهت اجرا در نيروگاه شهيدرجايي قزوين "، 1391.
 • کارشناس ارشد پروژه"تهيه اسناد مناقصه پاک کننده صوتي سطوح حرارتي بويلر؛ جهت اجرا در نيروگاه شهيد مفتح همدان"، 1391.
 • کارشناس ارشد پروژه"تهيه اسناد مناقصه سيستم مديريت عملکرد بويلر؛ جهت اجرا در نيروگاه شهيدرجايي قزوين "، 1391.
 • کارشناس ارشد پروژه "تست عملکرد واحد گازي شماره 3 نيروگاه سيکل ترکيبي قم"، 92-1391.