مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه پرتال جامع انرژی

 

 

 سوابق تحصيلي

 • كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1373.

     عنوان رساله: انتقال گرما از استوانه در جريان سيال و بررسي گردابه هاي متناوب

 • كارشناسي مهندسي مكانيك، حرارت و سيالات، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1370.

     عنوان رساله: بررسي عددي انتقال حرارت دو بعدي غير دائم از نمونه آزمايشي جوميني

 

سوابق پژوهشي

 • مميزي يک ساختمان اداري در استان يزد- مدير پروژه طرح هاي تحقيقاتي بين دانشگاهي همکاري با دانشگاه يزد.
 • Ø بهينه سازي فرآيندهاي صنعتي (وزارت نيرو معاونت انرژي) 1381- همكار پروژه.
 • چالش هاي فراروي صنعت فورج استان اصفهان- 1380- مدير پروژه.
 • بررسي عملكرد سيستم تصفيه گاز كنورتورهاي ذوب آهن اصفهان- 1378- مدير پروژه.
 • بررسي فني و اقتصادي برق رساني به منطقه خور و بيابانك با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير- 1378 مدير پروژه.
 • كاهش مصرف و بازيافت انرژي از كوره هاي پيشگرم نورد مجتمع فولاد مباركه- شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان- 1377- همكار پروژه.
 • طراحي و ساخت قالب استكاني فولادي به روش فورج سرد با استفاده از پرس شولر پنج مرحله اي.
 • طراحي و ساخت قالب گژن پين پرايد به روش فورج سرد با استفاده از پرس شولر پنج مرحله اي.
 • طراحي و ساخت قالب گژن پين نيسان به روش فورج سرد با استفاده از پرس شولر پنج مرحله اي.
 • ارائه بخشي از دوره مقررات ملي انرژي- مبحث نوزدهم صرفه جويي در مصرف انرژي- نظام مهندسي استان اصفهان.
 • ارائه بخشي از دوره بهينه سازي مصرف انرژي- نيروگاه اصفهان- تابستان 1383.
 • ارائه دوره "بازار انرژي" نيروگاه شهيد منتظري اصفهان، 1383
 • ارائه دوره "بازار انرژي و مميزي انرژي در راستاي مصرف منطقي انرژي" وزارت صنايع شيراز، 83

 

آشنايي با قوانين و مقررات و مشخصات فني و استاندارد ها

 • سمينار آموزشي بررسی استاندارد های معیار مصرف انرژی و نحوه اجرای آنها د ر صنایع انرژی بر و بازرسی فنی انرژی 1391
 • دوره آموزشي الزامات نظام مديريت يكپارچه IMSشامل:
 • آشنايي با شرايط عمومي پيمان
 • آشنايي با فهارس بها و نحو استفاده از آنها
 • آشنايي با استاندارد هاي انرژي
 • تسلط كامل بر ISO 17020 (بازرسي معيار مصرف انرژي) در بيش از 20 فرآيند مختلف صنعت
 • ISO50001:2011
 • ISO9001:2008
 • ISO14001:2004
 • OHSAS18001:2007

 

انتشارات

1) مقالات

 • "جريان سيال در اطراف استوانه و رفتار گردابه هاي متناوب"، سومين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، ارديبهشت 1374.
 • "انتقال حرارت در جريان سيال در اطراف استوانه و آثار ناشي از گردابه هاي متناوب"، سومين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، ارديبهشت 1374.
 • "انتقال حرارت تركيبي در جريان آرام اطراف استوانه"، پنجمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك، ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، ارديبهشت 1376.
 • جريان آرام و تناوبي شاره در اطراف استوانه- مجله پژوهش فيزيك- جلد اول- شماره اول 1374.
  • Thermal Field around a Cylinder Periodic Vortex Shedding. International Journal of Engineering. Vol 10, No. 1, Feb 1997.
 • ساخت قطعات فولادي به روش فورج سرد توسط پرس شولر پنج مرحله اي- مجله قالب سازان- دي ماه 1378 شماره 16.
 • گردآوري و برگردان بيش از شانزده مقاله در زمينه انرژيهاي تجديدپذير.