طراحی،محاسبات و ترسیم کانال‌های تهویه مطبوع

چکیده

   کانال تهویه مطبوع محفظه ای برای عبور هوا می باشد. وظیفه یک سیستم کانال در تاسیسات صنعتی و ساختمانی عبارتست از انتقال هوای حاصل سرما, گرما یا هوای تازه به داخل محیط ساختمان و یا تخلیه هوای داخل به محیط بیرون. در این کتاب سعی شده به مباحث کاربردی برای طراحی و محاسبات و ترسیم کانال ها پرداخته شود و دانشجویان و مهندسین تاسیسات پس از مطالعه کتاب طراحی، محاسبات و ترسیم کانال‌های تهویه مطبوع با اصول تهویه مطبوع آشنا و به آسانی بتنوانند برای پروژه های مختلف جزییات ابعاد کانال را محاسبه و نقشه های کانال هوا و تخلیه هوا را ترسیم نمایند.

 

فصل اول: کانالهای تهویه مطبوع
۱-۱ مقدمه
۱-۲ تعريف کانال تهويه مطبوع
۱-۳ طبقه بندی انواع سیستم کانال
۱-۴ هدر دادن انرژي و افزايش هزينه‌ها
۱-۴-۱ نشت هوا
۱-۵ شبکه برگشت هوا
۱-۶ عايق‌کاري کانال
۱-۶-۱ انواع عایق‌كاری
۱-۶-۱-۱ عايق‌کاري حرارتي
۱-۶-۱-۲ عايق رطوبتي
۱-۶-۱-۳ عايق صوتي
۱-۶-۲ کانال‌هاي از پيش عايق شده
۱-۷ انواع سيستم‌هاي توزيع هوا
۱-۷-۱ دريچه ها
۱-۸ انواع سیستمهای تهویه مطبوع
۱-۸-۱ سیستم تمام هوا
۱-۹ روشهای سرد کردن هوا
۱-۱۰ هواساز (A.H.U)
۱-۱۱ کلیت کانال‌کشی تهویه مطبوع
۱-۱۲ فن‌ها
۱-۱۳ تذکراتي در مورد ساخت و نصب کانال
۱-۱۴ نکات فني در کانال‌کشي

فصل دوم: محاسبه ابعاد کانال
۲-۱ مقدمه
۲-۲ محاسبات دبی هوای مورد نیاز برای فضاها
۲-۲-۱ گرمایش و سرمایش
۲-۲-۱-۱تخمین بار گرمایشی ساختمان
۲-۲-۱-۲ تخمین بار سرمایی
۲-۲-۲ هوای تازه
۲-۲-۳ اگزاست هوا
۲-۲-۳-۱ محاسبه CFM مورد نياز براي فن سرویس‌ها
۲-۳ اصول طراحي سيستم کانال
۲-۴ روش‌هاي طراحي سيستم کانال
۲-۴-۱ روش افت اصطکاکي ثابت در طول مسير
۲-۴-۲ روش افت سرعت در طول مسير
۲-۴-۳ روش بازيافت فشار استاتيک
۲-۵ طراحی کانال برگشت
۲-۶محاسبه و انتخاب هواساز
۲-۷ فن‌ها
۲-۷-۱ روابط متقابل بين فن و سيستم کانال
۲-۸ نکات مهم در طراحي کانال تهويه مطبوع:

فصل سوم: نرم‌افزار Duct Sizer
۳-۱ مقدمه
۳-۲ بخش‌هاي اصلي نرم‌افزار
۳-۲-۱- ابزارها
۳-۲-۲- ورودي‌ها
۳-۲-۳- خروجي‌ها
۳-۳ نحوه کار با نرم‌افزار

فصل چهارم: نرم‌افزار AutoCAD
۴-۱ مقدمه
۴-۲ آشنايي با محيط نرم‌افزار AUTO CAD
۴-۲-۱ تعيين مقياس براي شروع به کار
۴-۳ ترسيم کانال با نرم‌افزار AUTO CAD
۴-۴ تمرين

فصل پنجم: پروژه نمونه
۵-۱ پروژه ۱
۵-۱-۱ معرفي مشخصات کلي پروژه
۵-۱-۲ نقشه‌هاي معماري ساختمان
۵-۱-۳ مراحل طراحي
۵-۱-۴ شروع محاسبات
۵-۲ پروژه ۲
۵-۲-۱ معرفي مشخصات کلي پروژه
۵-۲-۲ نقشه‌هاي معماري ساختمان
۵-۲-۳ مراحل طراحي
۵-۲-۴ شروع محاسبات

 

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: ترسیم کانال های تهویه مطبوع
  • نویسنده: محسن ایزدخواه
  • منبع: انتشارات نوآور
  • قیمت: 8550 تومان
  • سال انتشار: 1395