عضویت طلایی یک ساله در پرتال جامع انرژی مستلزم پرداخت حق عضویت به میزان 500000 ریال است. با پرداخت حق عضویت طلایی، شما می توانید از 1000000 ریال اعتبار ویژه پرتال برخوردار شوید. علاوه بر این امکان بهره مندی از تخفیفهای ویژه اعضای سایت و خرید گزارشها و سرویسهای محاسباتی ویژه نیز برای شما فراهم می شود. پس از اتمام اعتبار نیز شما قادر به افزایش اعتبار و استفاده مجدد از تخفیفهای ویژه سایت هستید.

 لازم به ذکر است که حق عضویت طلایی برای دانشجویان، در قبال ارسال تصویر کارت دانشجویی به میزان 300000 ریال است که منجر به دریافت 600000 ریال اعتبار ویژه پرتال می گردد.

 

علاوه بر این عضویت شرکتی نیز به منظور ایجاد امکان عضویت ساده تر پرسنل شرکتها در نظر گرفته شده است.

                 -طلایی.jpg