• عضو هیأت تحریریه پرتال جامع انرژی
 •  

 • دانشوری مهندسی برق (کنترل) از دانشگاه صنعتی شریف.
 • مشاور تخصصی، شرکت سامان انرژی اصفهان، 1381 تاکنون.
 • معاون توسعه فناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 85-1382.
 • عضو شورا و سرپرست کارگروه فناوری کریدور علم و فناوری اصفهان، 1385 تاکنون،
 • رئیس پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا، دانشگاه صنعتی اصفهان، 82-1379.
 • مدیر کل پژوهشی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 71-1369.
 • عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1368 تاکنون.

سوابق پژوهشی

 • مشاور تخصصی "ممیزی انرژی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در مجتمع فولاد مبارکه"، 1386.
 • مشاور تخصصی "تدوین استاندارد مصرف انرزی صنعت فولاد در ایران"، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 1386.
 • مجری پرو­ژه"بهینه سازی و كنترل راهبری سیستم های غبارگیر كوره های قوس الكتریك مجتمع فولاد مباركه"،دانشگاه صنعتی اصفهان، 1386
 • مشاور تخصصی در زمینه انرژی در صنعت فولاد "استراتژی ملی برای راندمان و صرفه جویی انرژی در ایران"، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO، 1386.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه فولاد آلیاژی ایران- یزد"، کنسرسیوم شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی اصفهان و شرکت HATCH کانادا، 1386.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه نورد و لوله اهواز"، کنسرسیوم شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی اصفهان و شرکت HATCH کانادا، 1386.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران- اهواز"، کنسرسیوم شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی اصفهان و شرکت HATCH کانادا، 1386.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه فولاد خراسان"، کنسرسیوم شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی اصفهان و شرکت HATCH کانادا، 1386.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه فولاد میبد"، کنسرسیوم شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی اصفهان و شرکت HATCH کانادا، 1386.
 • مجری پروژه "طراحی نرم افزار محاسبه راندمان واحدهای 320 مگاوات نیروگاه اصفهان"، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380
 • عضو شورای طرح و مجری پروژه "طراحی مفهومی و پایه سیستم کنترل قوای محرکه هیبرید یک اتوبوس حمل و نقل شهری" – شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380.
 • مشاور اتوماسیون و کنترل فرایند- شرکت سیمان اصفهان، 84-1380.
 • مجری پروژه "ممیزی انرژی و صرفه جویی مصرف انرژی در کوره های قوس مجتمع فولاد مبارکه"، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379.
 • طراحی و اجرای دوره آموزشی مهندسین کنترل و ابزاردقیق واحدهای جدید فولاد، شرکت پژوهنده فولاد، 1371.