سردبیر پرتال جامع انرژی و مدیر عامل شرکت نت کالا

 

 

 • دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سردبیر پرتال جامع انرژی، 92 تا کنون.
 • کارشناس ارشد و مشاور پروژه های ممیزی و استقرار مدیریت انرژی، 1385 تا کنون.

 

سوابق شغلی

 • مدیر عامل شرکت نت کالا، 95 تا کنون.
 • سردبیر پرتال جامع انرژی، 1392 تا کنون.
 • کارشناس ارشد انرژی شرکت سامان انرژی، 1385 تا 1393.

 

سوابق پژوهشی

 • مدیر فنی " انجام ممیزی انرژی و ارائه راهكارهای بهینه سازی مصرف آن در شركت مالیبل سایپا " ، 1392.
 • مدیر فنی "پروژه ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار مدیریت انرژی در پالایشگاه تبریز " ، 1391.
 • مدیر فنی " پروژه مدیریت انرژی و استقرار مدیریت انرژی در پتروشیمی قائد بصیر" ، 1390.
 • مدیر فنی "پروژه ارائه خدمات مشاوره جهت تدوین نقشه راه و تنظیم پروژه اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ریخته گری كشور "،1390
 • مدیر فنی " پروژه مدیریت انرژی در پتروشیمی بیستون"، سامان انرژی اصفهان، 1389.
 • کارشناس ارشد، پروژه"مدیریت و ممیزی انرژی در واحد تولید هوای فشرده پتروشیمی فجر"، 1388.
 • مسئول فنی پروژه "مدیریت و ممیزی انرژی نیروگاه مشهد"، 88-1387.
 • کارشناس ارشد پروژه "مدیریت و ممیزی انرژی نیروگاه قم"، 88-1387.
 • کارشناس ارشد پروژه "مدیریت و ممیزی انرژی نیروگاه نکا" ، 88-1387.
 • کارشناس ارشد پروژه "مدیریت و ممیزی انرژی نیروگاه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان"، 1387.
 • کارشناس ارشد، پروژه تحقیقاتی "مدیریت انرژی در شرکت پالایش نفت اصفهان"، 86-1385.