عضو هیأت تحریریه پرتال جامع انرژی

 

 • کارشناسی ارشد مهندسی مكانیك از دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • کارشناسی مهندسی مكانیك از دانشگاه فردوسی مشهد.
 • عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.

 

سوابق پژوهشی

 • سرپرست پروژه "ممیزی انرژی نیروگاه فولاد مبارکه"، 1387.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف آن در مجتمع فولاد مبارکه"، 85-1384.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی الکتریکی و بررسی روش های بهبود مصرف انرژی الکتریکی و تدوین معیار مصرف در صنعت سنگبری و کارخانه های بافت فرش"،85-1384.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه آلومینیوم پارس"، 85-1384.
 • مدیر پروژه "ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه شیشه لرستان"،
 • مدیر پروژه "تست آلاینده ها و محاسبه راندمان کوره ها و بویلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان"،85-1384.
 • مدیر پروژه "امکانسنجی طرح استخراج و استفاده از انرژی بیوگاز لندفیل در منطقه اصفهان"، 83-1382.
 • مدیر پروژه "مدیریت انرژی و كاربرد انرژی های تجدیدپذیر در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان"، 82-1380.
 • سرپرست پروژه "طراحی امكان پذیری بازیافت انرژی در كوره های نورد گرم فولاد مباركه"، 80-1378