آنالیز انرژی و راندمان پمپ

جهت استفاده از سرویس محاسباتی عضو شوید.

   از پمپها براي جابجايي سيالات تراكم‌ناپذير نظير مايعات استفاده مي‌شود. پمپ ماشيني است كه موجب افزايش انرژي پتانسيل(فشار) مايعات گرديده تا مايع بتواند بر هدر رفت‌هاي انرژي در سيستم نظير اصطكاك فائق آمده، به نقاط مرتفع‌تر و يا مخازني با فشار بيشتر منتقل گرديده و يا كار مكانيكي انجام دهد.

   در سرویس محاسباتی آنالیز انرژی و راندمان پمپ (Pump efficiency calculator) با مشخص بودن شرايط ترموديناميكي(دما و فشار و دبي) آب ورودي و خروجي و توان مصرفي پمپ، راندمان ايزنتروپيك و مكانيكي پمپ محاسبه مي‌گردد. دراين سرویس محاسباتی با وارد كردن دبي آب عبوري از پمپ به صورت جحمي و يا جرمي راندمان پمپ قابل محاسبه است.

   در بخش شرح تفصيلي نتايج، پارامترهاي بيشتري از مشخصات پمپ و پارامترهاي مياني از جمله انتالپي و دانسيته سيال و ... جهت محاسبه راندمان ارائه شده است.

   

 

اطلاعات تکميلي

  • منابع پیشنهادی: اصول ترمودینامیک
  • حوزه کاربرد: آنالیز انرژی