استفاده از درایوهای کنترل دور ( VSD) جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی

دانلود فایل :
چکیده

يکي از راه‌هاي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در پمپ ها و فن ها، استفاده از درایوهای کنترل کننده‌ دور (VSD) جهت کنترل دبی مي‌باشد. درایوها تجهیزات الکترونیک قدرت هستند که می توانند دور یک الکتروموتور را کنترل کنند. دور سنکرون یک موتور وابسته به فرکانس شبکه و تعداد قطب های آن بوده و از رابطه (1) بدست می آید:

رابطه (1)

 Ns=120f/P

Ns: سرعت سنکرون (RPM)

f:فرکانس شبکه (Hz)

P:تعداد قطبهای موتور

 

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مهندس احمدرضا عسگری
  • حوزه کاربرد: درایوهای کنترل دور