ممیزی مصرف انرژی در صنعت سیمان

دانلود فایل :
چکیده

    امروزه در كوره های مدرن تولید سیمان، حدود۴۰ تا۵۰ درصد حرارت ایجاد شده همراه گازهای خروجی از دستگاه های پیشگرمكن و توسط كلینكر داغ در دستگاه های سرد كننده كلینكر به خارج راه می یابد و تلف می شود. دمای گازهای خروجی از پیشگرمكنها بین۳۰۰ تا۴۰۰ درجه سانتیگراد و دمای گازهای خروجی از سرد كننده های كلینكر بین۲۰۰تا۳۰۰ درجه سانتیگراد است كه حرارت قابل توجهی به همراه دارد. علاوه بر اتلاف حرارت فوق مقادیر قابل توجهی گاز دی اکسید کربن در  اثر  سوخت مواد قابل احتراق ایجاد می گردد كه بدون آن كه هیچگونه بهره دهی داشته باشد باعث آلودگی محیط زیست می شود. گزارش حاضر به بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم بازیافت حرارت در یك كارخانه سیمان ممیزی شده براساس نتایج اندازه‌گیری های انجام گرفته در آن كارخانه اختصاص دارد. برای انحام محاسبات علاوه بر محاسبات دستی از شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار ترموفلونیز استفاده شده است.

دانلود فایل فهرست مطالب ممیزی مصرف انرژی در صنعت سیمان

 

اطلاعات تکميلي

  • حوزه کاربرد: ممیزی انرژی صنایع سیمان
  • سازمانهاي وابسته: صنایع سیمان