تفاوت میزان هزینه برق مصرفی تا نصب صفحه های خورشیدی

جهت دسترسی به متن کامل مقاله/گزارش عضو شوید.
چکیده

  انرژی ارزان و سود بانکی بالا هر دو باعث می شود که سرمایه گذاری در سیستم برق خورشیدی در کشور ما مقرون به صرفه به نظر نیاید در صورتی که در دراز مدت این سیستم ها بسیار مقرون به صرفه هستند و تاثیر به سزایی در کم کردن آلودگی هوا نیز خواهند داشت.

   هر متر مربع از سطحی که خورشید در یک روز بدون ابر و الودگی بر آن می تابد حدود ۱۰۰۰ وات توان تابشی دریافت می کند. این انرژی تقریبا شامل تمام طیف های مرئی و نامرئی نور هست که تبدیل همه آن به الکتریسیته ممکن نیست.

   به علت اینکه پنل های خورشیدی تجاریموجود در بازار، راندمان حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد دارند، هر متر مربع از این پنل ها حدود ۱2۰ تا ۱7۰ وات دریافت انرژی می توانند داشته باشند. البته باید توجه کرد که این مقدار انرژی در صورت تابش عمود نور خورشید به پنل است و زاویه پنل ها در فصول مختلف سال باید تنظیم بشود. برای مثال خورشید در مناطق مرکزی ایران در تابستان تقریبا عمود و در زمستان حدود ۴۰ درجه نسبت به خط عمود می باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که نور خورشیددر طول روز متغیر است و در ساعات زیادی از جمله شب ها به خصوص در زمستان این پنل ها انرژی تولید نمی کنند و حتی در روزهای ابری، پنل خورشیدیتقریبا یک دهم یا کمتر دریافت انرژی خواهد داشت. مقدار متوسط انرژی در هر منطقه تابع روزهای ابری و طول روز و غیره است و محاسبه آن بسیار پیچیده می باشد. ولی خوشبختانه این مقادیر برای بیشتر مناطق دنیا محاسبه شده و در دسترس هستند.

   در مناطقی مثل تهران و اصفهان ضریب یک پنل خورشیدی حدود یک ششم است به این معنا که یک پنل ۶ وات به طور متوسط در طول سال یک وات توان تولید می کند. نتیجتا برای خانه ای با مصرف متوسط ۵۰۰ وات نیاز به یک پنل ۳۰۰۰ واتی خواهد بود. هر وات پنل در حال حاضر حدود ۲5۰۰ تومان پس از گمرک قیمت پیدا می کند که برای ۳۰۰۰ وات این مقدار حدود 5/7 میلیون تومان خواهد بود. سیستم مبدل الکترونیکی که این انرژی را از پنل دریافت و آن را به شبکه تزریق می کند قیمتی حدود ۱ میلیون تومان دارد و اگر سیستم پایه و سازه های مربوطه حدود ۳ میلیون تومن قیمت داشته باشه، نهایتا حدود 5/10 میلیون تومان هزینه کلی خواهیم داشت. البته هزینه های نصب و غیره هم به آن اضافه می شود.

   در حال حاضر کارکرد نیروگاه های خورشیدی مقیاس خانگی به گونه ای است که مصرف برق منزل از برق شهر تامین می شود و کل برق تولیدی خورشیدی به شبکه داده می‌شود و قرارداد خرید تضمینی توسط شرکت توزیع برق با مشترک برای بازه زمانی 20 سال منعقد می شود. نگهداری این سیستم ها تنها شامل پاک کردن دوره ای پنل ها است. همچنین سیستم الکترونیک ممکن است هر چند سال نیاز به تعمیر جزیی داشته باشه که در مجموع قابل صرف نظر کردن هست و یک سیستم خوب سال ها بدون دردسر کار خواهد کرد.